Welcome to manten.santantoni.net, the incident management application of Sant Antoni de Portmany.
Please fill out the form and we will respond as quickly as possible.
Thanks for your feedback.

Create Incidence

Personal Data
Data Incidence
Incidence
Icono
Antibot Security
Acuerdo de ToS
De conformitat amb el que disposa l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), us informam que les dades de caràcter personal que facilitau en aquest document passaran a formar part dels fitxers de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, amb la finalitat de gestionar el servei de resolució d’incidències als espais públics.
Les persones interessades podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos en l'esmentada Llei, comunicant-ho amb un escrit dirigit al responsable del fitxer: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, Passeig de la Mar, 16, 07820, Illes Balears, (Espanya), indicant a l'assumpte "Ref. Protecció de dades".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) se le informa que los datos de carácter personal facilitados en el presente documento, serán incluidos en los ficheros del Ajuntament de Sant Antoni de Portmany con la finalidad gestionar el servicio de resolución de incidencias en espacios públicos.
Las personas interesadas podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos previstos en la precitada Ley, mediante comunicación escrita dirigida al responsable del fichero: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, Passeig de la Mar, 16, 07820, Illes Balears (España), indicando en el asunto "Ref. Protección de Datos".